Töömaja pakub üheaastast, tööga ühendatud rehabilitatsiooniteenust sõltuvusprobleemides inimestele

Rehabilitatsioon läbi töö tähendab, et suurem osa isiklikust arengust toimub kahel suunal – esiteks  praktiline töö, mis arendab oskusi ja distsipliini ning teiseks töö oma iseloomuga. Tööharjumus aitab luua enesekindlust, tunda ennast kogukonna kasuliku liikmena ja kogeda pidevalt saavutustunnet. Töömajas on ainulaadne see, et pärast rehabilitatsiooni on võimalus kasutada jätkumajutust Järvakandis (Wallamaja Hostel). Leida endale piirkonnas töökoht, elada toetatud keskkonnas ja alustada puhtalt lehelt. Sobivusel saab end pikemalt siduda Töömajaga, säilitada saavutatud kainust, toetada teisi ja olla osa sotsiaalse ettevõtte arengust.

Küsi endalt:

 • Kas soovid oma sõltuvuskäitumisest jagu saada?
 • Kas soovid elada ja töötada seal, kus kõik on võrdsed?
 • Kas soovid elada looduskaunis ja ravimite vabas keskkonnas?
 • Kas soovid oma rehabilitatsiooni ajal saada uusi töökogemusi?
 • Kas soovid olla osa Töömaja sotsiaalse ettevõtte arendamisest ja kuuluda meeskonda?

Teenusele saamiseks tuleb ühendust võtta Töömaja tegevjuhi Villyga, helistades tel 55661624 ning oma koduvalla sotsiaalosakonnaga, et kokku leppida teenuse eest tasumise võimalused. Valla toetuse saamiseks on vajalik  sotsiaalosakonna spetsialisti poolt hinnatud abivajaduse alusel väljastatud ametniku otsust.

Teenuse kirjeldus

Töömaja teenusele on oodatud inimesed, kes tunnistavad oma alkoholi- ja/või narkootikumide sõltuvust ning soovivad sellest vabaneda. Samuti on teretulnud vangist vabanenud sõltuvusprobleemidega inimesed, kes tahavad ennast harjutada kaine eluviisiga ja alustada uuelt lehelt. Töömaja on 2024.aastal Justiitsministeeriumi partner, et pakkuda vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenust (tasumine riigieelarvest). Kinnipeetava suunab majutusteenusele inspektor-kontaktisik.

Selleks, et tulemusi saavutada, on kõigepealt vaja vastu pidada vähemalt 1 kuu. Kogemus on näidanud, et need, kes selle perioodi läbivad, suudavad paremini hinnata oma olukorda ning püstitada pikemaajalisi sihte.

 1. etapp kestab 6 kuud. Sellel perioodil toimub grupi- ja individuaalne nõustamine, tööharjutus toetatud keskkonnas või koos juhendajaga väljaspool Töömaja territooriumit. Taastatakse töödistsipliin, st hommikul minnakse tööle ja õhtul lõpetatakse. Kuigi töö eest rehabilitatsiooniperioodil tasu ei saada, pole tegemist tasuta töötamisega, vaid  isikliku võimetekohase panusega, et oma oskuseid parandada, tööharjumus taastada või tekitada, suhtlemist ja uut suhtumist harjutada. Oskused, mida Töömajas õpitakse, on hiljem tööturul hindamatu väärtusega.

Esimesed neli kuud ei omata telefoni, et ennast lahti siduda vanadest sõpradest ning keskenduda oma sõltuvusest vabanemisele. Pereliikmetele saab Töömaja telefoniga helistada. Pärast kaht kuud Töömajas, saavad nädalavahetustel lähedased tulla külastama. Nagu ikka – nädalavahetused ja õhtud on tööst vabad, tegeletakse sõltuvusainetevabade vabaaja tegevustega nagu saun, tervisesport, TV, lugemine, kino, ujula vm.

2.etapp 7.-12 kuud. Jätkuvad esimese etapi tegevused, kuid alates 10. kuust lisanduvad vajadusel/võimalusel koolitused koostöös Eesti Töötukassaga.

Enne teenuselt lahkumist tuleb tegeleda töö- ja elukoha leidmisega.

Need, kes on näidanud täit pühendumist ja on oma muutusesse investeerinud 12 kuud, leidnud rehabilitatsiooni lõpuks endale ametliku töö- ja elukoha, saavad kaasa Töömaja stipendiumi 600 eurot, et alustada oma uut kainet elu!

Teenuse kestel koostab iga inimene endale isikliku heaolu taastamise plaani, mis aitab edaspidi saavutatut alal hoida. 

Teenuse tingimused

 • kestvus osaleja kohta kuni 12 kuud;
 • tuleb kinni pidada Töömaja kodukorrast;
 • inimesed elavad teenuse toimumise ajal Töömajas ja iseseisvalt väljaspool territooriumit ei käi (va kokkuleppel looduses viibimine või sportimine külateel);
 • majutuse ja teenuse eest tasumiseks palume ühendust võtta  oma kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnaga;
 • arvele võtta Töötukassas;
 • Töömaja teenusele tulles kaasa võtta digiallkirja võimaldav ID kaart ning eelnevalt teha tuberkuloositest. 

 Maksumus

Töömaja rehabilitatsiooniteenus koosneb kahest osast:

1. Eluasemekulud + toiduraha (sõlmitakse üürileping).

2. Rehabilitatsiooniteenus 450 eurot kuus (15 eurot päev).

Kui inimesel rahalised vahendid teenuse eest tasumiseks puuduvad, siis taotletakse Kehtna vallalt, kus Töömaja asub, inimesele toimetulekutoetust, mis katab tema  elamiskulud ja toiduraha. Rehabilitatsiooniteenuse eest tasumist taotletakse  inimese koduvalla sotsiaalosakonnast. 

Tulemus – kui inimene on läbinud 12 kuud Töömajas:

 • kaine 12 kuud;
 • paranenud on tööharjumus, oskused, distsipliin;
 • paranenud on sotsiaalsed oskused, suhted, identiteet;
 • enesehinnang on tõusnud, et siseneda tööturule;
 • ennetatud on kuritegevust;
 • alustatud on kogukonda sulandumist;
 • püstitatud esimese aasta eesmärgi täitmine premeerib stipendiumiga ja loob võimaluse iseseisva kaine elu jätkamiseks ja toimetulematuse ringist väljumise.

Sotsiaalne ettevõte

MTÜ Töömaja on sotsiaalne ettevõte, mis lähtub oma tegevuses ainulaadsest lähenemisest: rehabilitatsioon ja taastumine töö kaudu. Selle eesmärk on pakkuda sõltuvusprobleemidega inimestele praktilisi töövõimalusi erinevates valdkondades, nagu kinnisvarahooldus, puidutöö, haljastus jm. See meetod mitte ainult ei soodusta osalejate oskuste arendamist ja enesekindluse suurendamist, vaid ka nende sujuvat integreerumist ühiskonda.

Töömaja eripära on selle majandusmudelis: ühing investeerib kogu teenitud tulu tagasi oma olemasolevatesse ja uutesse tööharudesse. Selline reinvesteerimine võimaldab laiendada taastumise programme, võtta tööle inimesi ja luua uusi võimalusi töökeskse rehabilitatsiooni raames. See strateegia näitab, kuidas Töömaja ühendab oma majandustegevuse sotsiaalse missiooniga, aidates lahendada sotsiaalseid probleeme ja toetada sõltuvusprobleemidega inimeste muutumisprotsessi.

Mis on meie missioon?

Loome elu- ja töökeskkonna sõltuvusprobleemidega inimestele, et nad leiaks endas jõudu kaine tavaelu juurde pöördumiseks.