„MTÜ Töömaja laiendatud koostöövõrgustik ja rehabilitatsiooni teenusmudel“

Toetussumma 24 999,99 eurot

Projektiperiood 1. detsember 2022 – 31. juuli 2024

MTÜ Töömaja tegevus-ja finantsanalüüsist tulenevalt on vaja tegeleda
rehabilitatsiooniteenuse laiendamisega ning tagasisidest ja mõjuanalüüsist nähtuvalt on vaja parendada
teenusmudelit. Praegustele tegevustele tuleb lisada individuaalne- ja grupinõustamine, et inimesed oleks
paremini ettevalmistatud toimetulevalt elamiseks ja sõltuvuskäitumisse tagasilanguse ennetamiseks.
Selleks tuleb 13 kuuks palgata valdkonnas pädev projektijuht ja arenguekspert. Nende ülesandeks on ühe
aasta jooksul laiendada ühingu koostöövõrgustikku Raplamaa piirest väljapoole ja sõlmida vähemalt neli uut
koostöölepingut KOV-idega. See tagab suurema arvu klientide teenusele jõudmise ning sellega kaasnevad
finantsvahendid, et palgata lisaks töötajaid ja teenuse osutamine oleks majanduslikult jätkusuutlik.
Projektiperioodil kogutakse teenuse lõpetajatelt järelküsimustikega andmeid, et mõõta teenuse mõju ning
koostatakse teenusmudeli joonis koos seletuskirjaga, mida kasutatakse teenuse tutvustamisel partneritele
ja ühingu kodulehel.

Töömaja projekti “Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja tubade sisustamine” on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist  (KOP) 2022. aasta sügisvoorus .

Osaline toetus  2917,80

Projekt nr RE.2.03.22-3417 , tegevuste periood 03.10.2022 – 03.10.2023

MTÜ Töömaja arendab Järvakandis külaliste- ja kogukonnamaja 1. etappi- majutust, mille tulemusel on avatud turul kättesaadavad kvaliteetsed, töökohtade lähedal asuvad üüripinnad 10 inimesele. Teenus võimaldab tööturule siseneda riskirühmadel, on alternatiiviks sotsiaalpindadele ning toetab piirkonnas tööle saamist. Projekti tulemusel on külalistemaja majutusruumid sisustatud mööbli jm vajalikuga vastavalt majutusettevõtte nõuetele ja on valmis osalise kasutusloa taotlemiseks Kehtna vallalt.

 

Töömaja pagariäri Järvakandi kogukonnamajas, Leader toetus 30 000 ja Kehtna vald 2500€

Tegevuste periood- 01.05.2022-30.04.2024

Prioriteetne probleem on Töömaja rehabilitatsiooniteenuse klientide tagasilangus sõltuvuskäitumise juurde, mis omakorda mõjub negatiivselt nende tööhõivele ning üldisele toimetulekule.
Lahenduseks pakume pagariäri kogukonnamajas, kus igapäevase töö harjutamisega pagarikojas treenitakse töö- ja suhtlemisoskusi, luuakse uus identiteet ning üksteist toetav kogukond, et sujuvamalt siirduda avatud tööturule. Oleme sillaks eraldatud rehabilitatsiooni ja uue, iseseisva elu vahel.
Oma missiooni saame täita läbi ärilise tegevuse pakkudes pagaritooteid jaemüügina kogukonnamaja kohvikus.
Selleks, et ühingu hoonesse saaks rajada toitlusasutuse on vajalikud alljärgnevad tegevused:
Projekteerimine– Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja põhiprojekt ja selle eriosad (elektri, vee- ja kanalisatsiooni ning ventilatsiooni eriprojektid). Põhiprojekti alusel saame võtta ehitusfirmadelt täpsed hinnapakkumised ja valida soodsaima lahenduse.
Ehitusluba vallalt pagarikoja köögi ümberehituseks ja personali olmeruumide remondiks.
Pagarikoja köögi ja personaliruumi ehitustegevus.
Omanikujärelevalve- ehitustööde järelevalve, et saavutada parim kvaliteet ja korrektne dokumentatsioon.
Peakaitsme suurendamine– pagarikoja seadmetele vastav kolmefaasiline elektrivõimsus (lisada 40A)
Pagarikoja seadmete soetamine, paigaldus ja seadistus Järvakandi kogukonnamaja pagarikoja kööki.
Osaline kasutusluba
Pagariäri avamine

MTÜ Töömaja terviklik tegevus- ja finantsplaan 4000 €

Projektiperiood 01.04.-30.07.2022

Seoses mitmete tegevuste lisandumisega kogukonnamaja näol Järvakandis, vajab ühing strateegilise juhtimise, tegevusplaani koostamise ja finantsjuhtimise tuge. Hetkel on ühingul eraldi rehabilitatsioonitegevus oma koostööpartnerite ja finantsskeemiga, majutusteenuse osas on koostatud äriplaan ja olemas ka Leaderi osaline rahastus, käimas on töö pagarikoja ja kohviku ning kogukonnaruumi disainimisega, olemas pagariäri äriplaani mustand. Lisaks on vajalik senisest enam pöörata tähelepanu Järvakandi kogukonnale ja nende kaasamisele.
Oleme jõudnud punkti, kus nii paljude uute algatuste käivitamine nõuab aja mahavõtmist ja tervikpildi loomist. Kõige vähem on ühingul kogemusi pagarikoja ja kohviku osas. Toetuse abil  palkab ühing eksperdi, kes ühelt poolt aitab luua tervikpilti, aga teisalt tunneb ja teab  toitlustusvaldkonda.

Tegevuste kulu – talgud ja avatud uste päeva kohvipausid, väikevahendid, sõidukulu 500.-
Arengueksperdi kulu 3000.-
Töömaja üld-ja arenduskulud 500.-

MTÜ TÖÖMAJA „Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja arendus“ osaline toetus  12 323 € ja Kehtna vald 3000 €

Projekti otsene eesmärk: Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja arenduse 1. etapi majutusteenuse ruumid on valmis. Tallinna mnt 17, Järvakandi (endine Järvakandi vallamaja) teine korrus on kohandatud majutuseks. Inimestel on kättesaadavad üüripinnad, et siseneda vabadele töökohtadele Järvakandis ja lähipiirkonnas.
Töömaja majandustegevus on mitmekesisem. See ei sõltu enam ainult rehabilitatsiooniteenuse osutamisest, vaid investeering majutusse võimaldab maandada ühingu jätkusuutlikkuse riske. Elukoht külaliste- ja kogukonnamajas on rehabilitatsiooni lõpetajatele heaks eelduseks kogukonda sulandumisel. See, kui endised probleemsed inimesed elavad toetatud, kaasaegses keskkonnas ning on kogukonda kaasatud lisab Järvakandi elanikele turvatunnet. Esimene etapp valmib 2022a.

https://joemaa.ee/kokkuvote-18-25-10-2021-taotlusvooru-esitatud-taotlustest/

KÜSK toetas 2020.aasta vabaühenduste arenguhüppe voorus Töömaja projekti teenuse arendamiseks ja laiemaks teavitamiseks sõltuvusprobleemidega inimestele Raplamaal.

Projekti tegevused:

Teenuse laiem ja parem pakkumine sihtrühmale – 9 kohaline väikebuss

Parem teavitustöö teenuse kohta

Teenusejuhi palkamine 0,3 kohta 1 aastaks

https://www.kysk.ee/toetatud-projektid

Aitamine on heategu, sa võid juba täna otsustada, et mina aitan.
Aitäh sulle toetuse eest!
Sinu antud euro või ese aitab neid, kes maadlevad raske sõltuvusega.
Täname südamest igat  toetajat ja partnerit!

 

Rahaline toetus

Just sina võid tuua muutuse kellegi ellu,  ühekordse toetuse või regulaarse püsikorralduse näol. 

 MTÜ Töömaja

Swedbank
a/a EE682200221072151986

 

Toetada saab väga mitut moodi

On erinevaid valdkondi kuhu sa saad panustada, et Töömaja teenust ja elukorraldust  parandada.

1. Rehabilitatsioonis olevad mehed vajavad:

 • 1- kohalisi voodeid

 • uut voodipesu

 • uusi patju ja tekke

 • hügeenitarbeid

 • toitu

 • sügavkülmikud AAA( energiasäästlikud)

 • korralikke riideid,  jalanõusid ja aksessuaare

 • köögimööbit ja tehnikat (vana köök vajab renoveerimist)

 • majapidamis- ja koristustarbeid

 • sülearvutid, TV

 • dušširuum ja saun vajavad renoveerimist

2. Meestele töö võimaluste laiendamiseks saab annetada

 • kasutatud täispuidust mööblit renoveerimiseks

 • mööblivärvi 

 • 3m küttepuid

3. Laagri- ja vabaaja maja vajab uuendust.
     Meie mehed saavad teha ehitustöid, kuid selleks on vaja:

 • puitmajade sise- ja välisvärvi

 • ehitusmaterjali

 • WC ja dušsiruum välja ehitada (materjal)

Kui sa loed seda pikka nimekirja ja mõtled, et ma võiks seda aidata  lühendada, siis ole hea, võta meiega kindlasti ühendust.

info@toomaja.ee
telefon: 55661624 Villy Võrk

 

 

Üheskoos muudamegi elu paremaks!