Kehtna vald, RAPLAMAA

on MTÜ Töömaja partner olnud ühingu asutamisest alates. Vald toetab rehabilitatsiooniteenuse osutamist, et aidata oma inimestel toime tulla sõltuvusprobleemidega. Alates 2023. aastast on sõlmitud kirjalik koostöökokkulepe.

info Kehtna valla kodulehel

Rapla vald, RAPLAMAA

on MTÜ Töömaja partner olnud ühingu asutamisest alates. Vald toetab rehabilitatsiooniteenuse osutamist, et aidata oma inimestel toime tulla sõltuvusprobleemidega. Alates 2023. aastast on sõlmitud kirjalik koostöökokkulepe.

info Rapla valla kodulehel

Kohila vald, RAPLAMAA

on MTÜ Töömaja partner olnud ühingu asutamisest alates. Vald toetab rehabilitatsiooniteenuse osutamist, et aidata oma inimestel toime tulla sõltuvusprobleemidega. Alates 2023. aastast on sõlmitud kirjalik koostöökokkulepe.

info valla lehes lk 10

Märjamaa vald, RAPLAMAA

on MTÜ Töömaja partner olnud ühingu asutamisest alates. Vald toetab rehabilitatsiooniteenuse osutamist, et aidata oma inimestel toime tulla sõltuvusprobleemidega. Alates 2023. aastast on sõlmitud kirjalik koostöökokkulepe.

info Märjamaa valla kodulehel

Põhja- Pärnumaa vald, PÄRNUMAA

on MTÜ Töömaja partner ning toetab rehabilitatsiooniteenuse osutamist, et aidata oma inimestel toime tulla sõltuvusprobleemidega. Alates 2023. aastast on sõlmitud kirjalik koostöökokkulepe.

info Põhja- Pärnumaa valla kodulehel

Kihnu vald, PÄRNUMAA

on MTÜ Töömaja partner ning toetab rehabilitatsiooniteenuse osutamist, et aidata oma inimestel toime tulla sõltuvusprobleemidega. Alates 2023. aastast on sõlmitud kirjalik koostöökokkulepe.

info valla lehes lk 8

Eesti Vabariik, Justiitsministeeriumi kaudu ja MTÜ Töömaja on sõlminud KÄSUNDUSLEPINGU NR 4-7/133,  riigihanke osas 2

„Nõustamisteenusega ajutine majutusteenus vanglast vabanejatele ” (viitenumber 266856) .

 

Leping kehtib alates 04.12.2023 kuni 31.12.2024. 

MTÜ Toomaja teeb aktiivset koostööd kriminaalhooldusega, et võimaldada meie ühisel sihtgrupil saada rehabilitatsiooniteenust sõltuvusprobleemidega tegelemiseks. Töömaja teenusele on võimalik tulla ennetähtaegse vanglast vabanemise korral ning ka elektroonilise valve all.

Töötukassa ja MTÜ Töömaja koostöö keskendub sõltuvusprobleemidega inimeste toetamisele, et aidata neil naasta tööturule. Meie ühine eesmärk on pakkuda praktilist abi ja juhendamist, nõustamist, koolitusi vm, mis aitab neil taas ühiskonda integreeruda ja tööelus edukalt osaleda.