VAATA AUSALT ENDA SISSE JA KÜSI:

 • Kas soovid vabaneda oma sõltuvuskäitumisest ja alustada uut etappi oma elus?

 • Kas soovid elada ja töötada kogukonnas, kus kõik on võrdsed, toetatud ja kaasatud?

 • Kas soovid oma taastumise jooksul omandada uusi töökogemusi ja oskusi?

 • Kas hindad looduskaunist keskkonda ning soovid viibida kohas, kus puudub väline kiusatus kasutada sõltuvusaineid?

 • Kas soovid olla osa sotsiaalse ettevõtte meeskonnast, mis aitab kaasa sinu ja teiste taastumisele?

Töömaja pakub üheaastast, tööga ühendatud rehabilitatsiooniteenust alkoholi ja/või narkootikumide sõltuvuses inimestele

Rehabilitatsioon läbi töö tähendab, et suurem osa isiklikust arengust toimub kahel suunal – esiteks  praktiline töö, mis arendab oskusi ja distsipliini ning teiseks töö oma iseloomuga. Tööharjumus aitab luua enesekindlust, tunda ennast kogukonna kasuliku liikmena ja kogeda pidevalt saavutustunnet. Töömajas on ainulaadne see, et pärast rehabilitatsiooni on võimalus kasutada jätkumajutust Järvakandis (Wallamaja Hostel). Leida endale piirkonnas töökoht, elada toetatud keskkonnas ja alustada puhtalt lehelt. Sobivusel saab end pikemalt siduda Töömajaga, säilitada saavutatud kainust, toetada teisi ja olla osa sotsiaalse ettevõtte arengust.

Teenuse saamiseks palume võtta ühendust Töömaja tegevjuhi Villyga, helistades telefoninumbril 55 661 624 ning oma koduvalla sotsiaalosakonnaga, et arutada teenuse eest tasumise võimalusi. Valla toetuse saamiseks on oluline, et sotsiaalosakonna spetsialist hindaks sinu abivajadust ja selle alusel oleks väljastatud ametlik otsus.”

Teenuse kirjeldus

Töömaja teenusele on oodatud inimesed, kes soovivad vabaneda alkoholi- või narkootikumisõltuvusest ning alustada uuelt lehelt oma elus. Samuti on teretulnud need, kes on vabanenud vanglast ja soovivad harjutada kainet eluviisi, taastada tööharjumus ning edukalt sulanduda ühiskonda. Teenuse kestel toimub individuaalne ja grupinõustamine ning praktilise töö harjutamine. 

Selleks, et tulemusi saavutada, on kõigepealt vaja vastu pidada vähemalt 1 kuu. Kogemus on näidanud, et need, kes selle perioodi läbivad, suudavad paremini hinnata oma olukorda ning püstitada pikemaajalisi sihte.

1. etapp kestab (sõltuvalt inimesest) u 6 kuud.

Sellel perioodil toimub grupi- ja individuaalne nõustamine, tööharjutus toetatud keskkonnas või koos juhendajaga väljaspool Töömaja territooriumit. Taastatakse töödistsipliin, st hommikul minnakse tööle ja õhtul lõpetatakse. Kuigi töö eest rehabilitatsiooniperioodil tasu ei saada, pole tegemist tasuta töötamisega, vaid isikliku võimetekohase panusega, et oma oskuseid parandada, tööharjumus taastada või tekitada, suhtlemist ja uut suhtumist harjutada. Oskused ja kvaliteet, mida Töömajas õpitakse, on hiljem tööturul hindamatu väärtusega. Oma tööga panustad teenuse jätkusuutlikkusele.

Esimesed neli kuud ei omata telefoni, et ennast lahti siduda vanadest sõpradest ning keskenduda oma sõltuvusest vabanemisele. Pereliikmetele saab Töömaja telefoniga helistada. Pärast kaht kuud Töömajas, saavad nädalavahetustel lähedased tulla külastama. Nagu ikka – nädalavahetused ja õhtud on tööst vabad, tegeletakse sõltuvusainetevabade vabaaja tegevustega nagu saun, tervisesport, TV, lugemine, kino, ujula vm.

2.etapp kestab (sõltuvalt inimesest) 7.-12 kuud. 

Jätkuvad esimese etapi tegevused, kuid lisanduvad vajadusel/võimalusel koolitused koostöös Eesti Töötukassa või teiste partneritega.

Selleks, et vältida tagasilangust, tuleks kindlasti enne teenuselt lahkumist tegeleda töö- ja elukoha leidmisega. Vajadusel aitavad nii Töötukassa konsultant, karjäärinõustaja, kohalik omavalitsus kui ka Töömaja sotsiaalnõustaja.

Need, kes on näidanud täit pühendumist ja on oma muutusesse investeerinud 12 kuud ning leidnud rehabilitatsiooni lõpuks endale ametliku töö- ja elukoha, saavad kaasa Töömaja stipendiumi 600 eurot, et alustada oma uut kainet elu!

Teenuse kestel pannakse paika oma prioriteedid ja iga inimene koostab endale isikliku heaolu taastamise plaani, kainuse- ja kriisiplaani, mis aitab edaspidi saavutatut alal hoida.

Teenuse tingimused

 • kestvus osaleja kohta kuni 12 kuud;
 • tähtis on kinni pidada Töömaja kodukorrast;
 •  teenuse toimumise ajal elad Töömajas ja iseseisvalt väljaspool territooriumit ei käi (va kokkuleppel looduses viibimine või sportimine külateel);
 • majutuse ja teenuse eest tasumiseks palume ühendust võtta oma kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnaga;
 • arvele võtta Töötukassas;
 • Töömaja teenusele tulles kaasa võtta digiallkirja võimaldav ID kaart
 • eelnevalt teha tuberkuloositest.

Maksumus

Töömaja rehabilitatsiooniteenus koosneb kahest osast:

1. Eluasemekulud + toiduraha (sõlmitakse üürileping).

2. Rehabilitatsiooniteenus 450 eurot kuus (15 eurot päev).

Kui inimesel rahalised vahendid teenuse eest tasumiseks puuduvad, siis taotletakse Kehtna vallalt, kus Töömaja asub, inimesele toimetulekutoetust, mis katab tema  elamiskulud ja toiduraha. Rehabilitatsiooniteenuse eest tasumist taotletakse  inimese koduvalla sotsiaalosakonnast.

Tulemused ja tõenduspõhisus

Meie eesmärk on aidata sõltuvusprobleemidega inimestel mitte ainult saavutada kainust rehabilitatsiooniteenuse ajal, vaid tagada, et see mõjutaks positiivselt nende elu ka tulevikus. Alates 2023. aastast kogume regulaarselt andmeid iga osaleja kohta nende teenusele sisenemisel ning jälgime nende edasist arengut ja kohanemist 6. ja 12. kuu möödudes teenuselt lahkumisest. See võimaldab meil hinnata meie programmi tõhusust ning tagada, et rehabilitatsiooniteenus toetab inimese pikaajalist taastumist ja elukvaliteedi paranemist. 

Peamised tulemused pärast 6. kuud teenuse lõpetamisest (12. kuu tulemused ei ole veel käes):

 • Elukvaliteet on märgatavalt tõusnud, näidates selget paranemist igapäevaeluga rahulolus.
 • Tervis on samuti paranenud, kuigi see tõus ei ole nii suur kui teistes valdkondades, mis viitab stabiilsusele tervislikus seisundis. Suurenenud on pigem vaimne heaolu. 
 • Sõltuvusainete kontroll on näidanud suurimat edasiminekut, kinnitades, et osalejad on suutnud efektiivselt oma sõltuvusi kontrolli all hoida.
 • Toimetulek finantsiliselt ja igapäevases elus on oluliselt paranenud, mis viitab sellele, et programm on aidanud osalejatel arendada praktilisi oskusi ja toetavat võrgustikku.
 • Suhted perekonna ja sõpradega on samuti paranenud, mis rõhutab sotsiaalse toe tähtsust taastumisprotsessis.

Kuue kuu jooksul on Töömaja teenuse kasutajad oma iseseisvas elus saavutanud suurepäraseid tulemusi. Olgu tegemist tervise, elukvaliteedi, suhete või finantside juhtimisega – võrreldes stardiga on edusammud märkimisväärsed! See on innustav tõestus selle kohta, kuidas otsusekindlus, pühendumine ja järjepidevus toovad kaasa positiivsed muutused!

Rehabilitatsiooni läbinud meeste kogemus: “Millest oli sulle Töömajas oleku ajal kõige rohkem kasu?”