Töömaja pakub üheaastast, tööga ühendatud rehabilitatsiooni teenust sõltuvusprobleemides inimestele

Rehabilitatsioon läbi töö tähendab, et suurem osa rehabilitatsioonist toimub Töömaja töökohtadel reaalse töö kaudu. Töötades sotsiaalses ettevõttes,  taastatakse kaotatud enesehinnang, treenitakse oma suhtlemisoskust, luuakse uus identiteet ja ollakse osa kogukonnast. Töömajas on ainulaadne see, et teil on võimalus jääda pärast rehabilitatsiooni meile tööle ja olla osa sotsiaalse ettevõtte arengust.

 

* Kas soovite oma sõltuvushaigusest jagu saada?
* Kas soovite elada ja töötada seal, kus kõik oleme võrdsed?
* Kas soovite elada looduskaunis ja ravimitevabas keskkonnas?
* Kas soovite oma rehabilitatsiooni ajal saada uusi töökogemusi?
* Kas soovite olla osa meie sotsiaalse ettevõtte arendamisest?

 

UUS PILOOTPROJEKT 2020-2022

Sõltuvusnõustamise ja tööharjutuse kombineeritud teenus Raplamaa sõltuvusprobleemidega inimestele

Meie partnerid on:

 • Kehtna vald

 • Kohila vald

 • Märjamaa vald

 • Rapla vald

Teenusele saamiseks tuleb ühendust võtta nende valdade sotsiaalosakondadega või Eesti Töötukassa Raplamaa osakonnaga. 

(Teiste valdade kliendid kokkuleppel- kontakti võtta Töömajaga)

Teenuse kirjeldus

Sõltuvusprobleemidega inimesed on tihti keskkonnast väljatõrjutud ja nad ei ole iseseisvalt võimelised oma eluga edasi minema. Aktiivsesse ühiskondlikku ellu naasmiseks vajab sõltuvusprobleemiga inimene teiste inimeste toetust, tihti kogemusnõustaja abi ja vahel ka eraldumist tavapärasest sõltuvusega seotud kaaslastest ja keskkonnast, et läbi praktiliste tegevuste kujundada tööharjumusi, mis aitavad kaasa koostööle ja õpetavad hindama iseenda toimetulekut ja tugevusi. Läbi kogukonna poolt toetatud tegevuste õpib inimene määratlema iseenda võimalusi, koostama tegevusplaani ja naasma ühiskonda ja tööturule. Teenusel osalevad sõltuvusprobleemidega inimesed elavad kogukonnana, saades kogemusnõustamist ja tööharjumist.

Teenuse tingimused

 • kestvus osaleja kohta kuni 12 kuud;

 • inimesed elavad teenuse toimumise ajal teenuse osutamise asukohas;

 • ühendust tuleks võtta  kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnaga;

 • arvele võtta töötukassa Raplamaa osakonnas;

 • eelnevalt tuleb teha tuberkuloosi- ja Covid-19 test;

 • teenusele tulles kaasa võtta digiallkirja võimaldav ID kaart.

TULEMUS –

kui inimene on läbinud vähemalt 12 kuud Töömajas:

 • kaine 12 kuud

 • paranenud on tööharjumus, oskused, distsipliin

 • paranenud on sotsiaalsed oskused

 • enesehinnang on tõusnud, et siseneda tööturule

 • ennetatud on kuritegevust

 • alustatud on kogukonda sulandumist

 • kogutud on 500 eur , et maksta edasise korteri eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST SIIN

Villy Võrk

TEGEVJUHT
tel +372 5566 1624

Rehabilitatsioon

Kuulumine kogukonda
Suhtlemisoskuste treenimine 
Ühtekuuluvustunne
Uus identiteet
Eneseusk
Isiklik areng
Paranenud enesehinnang

Sotsiaalne ettevõte

Sotsiaalse ettevõtte vorm on mittetulunduslik ühing, kus

100% tuludest investeeritakse ettevõttesse uuesti tagasi.

 

Mis on meie missioon!

 Töömaja on sotsiaalne ettevõte, mis aitab sõltuvustega võitlevaid inimesi oma igapäeva eluga normaalselt hakkama saada läbi ettevõtluse ja töö.

.